แจ้งเตือนประชาชนให้สอดส่องดูเเลอาคารบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคงและเเข็งแรง และดูแลโครงสร้างป้ายขนาดใหญ่ที่อาจจะชำรุดบกพร่อง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง