บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านแหลม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                                  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบ้านแหลม 

ประจำปีงบประมาณ 2563  ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2562  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามประกาศที่แนบมาด้านล่างนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง