ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 ประเภท : ข่าวภาษี

เทศบาลตำบลบ้านแหลมได้แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหลม ซึ่งสามารถโหลดอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง