ขอเชิญร้านค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ "#ผู้ว่าเมืองเพชรการันตรี"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์.....ขอเชิญร้านค้าอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ที่สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ "#ผู้ว่าเมืองเพชรการันตรี" ได้รับ ธงหรือป้าย ยืนยันการันตรีความสะอาดให้ลูกค้ามั่นใจ เพิ่มยอดขาย...ปัง ปัง ทั้งปี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง