การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง