ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                                    เทศบาลตำบลบ้านแหลมขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ได้ตั้งแต่ 14 -23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและรายละเอียดได้ด้านล่างนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง