ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์อีกครั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลักษณาราม
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563
ระหว่างนี้ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานมาสมัครเรียนได้เรื่อยๆ นะคะ
ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ค่ะ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง