หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย
กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ตั้งแต่ปากทางเข้าถนนประมงเจริญ-เชิงสะพานสร้อยทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแหลม

12 มิถุนายน 2560
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง