ส่งประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ตั้งแต่โบสถ์วัดลักษณาราม-คลองข้างโรงเรียนวัดลักษณาราม(ต่อของเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง