ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง