กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 10 หมู่ 7 ตำบลบ้านแหลม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง