ส่งประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนซอยหลังศาลเจ้าฮุดโจ้วหมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง