ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่หน้าร้านศรีฟ้าโอสถ-สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ต.บ้านแหลม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง