ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าร้านศรีฟ้าโอสถ-สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง