ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกข้างปั๊มใหญ่กว่าวงษ์ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง