คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม

นายวัน เมฆอัคคี