ประธานชุมชน

ประธานชุมชนประมงเจริญพัฒนา

นายบุญยง นิ่วบุตร