สำนักปลัดเทศบาล

บุคลากรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม

บุคลากรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแหลม