วัดต้นสน

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110 โทร 032-481094

http://www.wattonson.rog/

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง