หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 พฤศจิกายน 2555 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 15 พฤศจิกายน 2555 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2555
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 ตุลาคม 2555 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2555
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 กันยายน 2555 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2555
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 สิงหาคม 2555 รายงานงบรับ- จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2555
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 กรกฎาคม 2555 รายงานงบรับ- จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 มิถุนายน 2555 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2555
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 พฤษภาคม 2555 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 เมษายน 2555 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2555
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 มีนาคม 2555 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2555