หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มกราคม 2559 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 ธันวาคม 2558 รายงานรับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 พฤศจิกายน 2558 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2558 งบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๒๕๕๘
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 ตุลาคม 2558 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 4 กันยายน 2558 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 สิงหาคม 2558 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กรกฎาคม 2558 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 มิถุนายน 2558 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤาภาคม 2558
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤษภาคม 2558 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน เมษายน 2558