หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยออกข้อกำหนดใหม่ 8 มาตรการควบคุมโควิด-19

4 มกราคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ออกข้อกำหนดใหม่ 8 มาตรการควบคุมโควิด-19 ให้อำนาจผู้ว่าฯ สั่งปิดสถานที่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด มีผล 06.00 น.วันที่ 4 มกราคม 2564 (เพชรบุรี เป็น 1 ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด )

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง