หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประกาศจังหวัดเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด(ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔)

10 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี (ฉบับที่ ๒) เรื่อง มาตรการการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด(ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔)
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง