หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยกิจกรรม 5 ส วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

(กิจกรรม 5 ส) วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุชา ลีอร่าม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ร่วมกิจกรรม 5 ส เก็บ กวาด ขยะ บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับภูมิทัศน์เทศบาลตำบลบ้านแหลมให้ดูสวยงาม และความสมัครสมานสามัคคีของทุกคนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทำงานเป็นทีม #บ้านแหลมมหานคร
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!