หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

18 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหลม ชั้น 2 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล เพื่อให้ภารกิจต่างๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนงาน และสนองต่อความต้องการของประชาชน ชุมชน ตลอดจน นโยบายของผู้บริหาร
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!