หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยออกเก็บตัวอย่างน้ำประปาในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 9 ชุมชน เพื่อนำไปตรวจสอบคุณของภาพน้ำ (17,18-2-64)

19 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 17 และ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแหลม ออกเก็บตัวอย่างน้ำประปาในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 9 ชุมชน เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพของน้ำ
#ผลตรวจ #ไม่พบแบคทีเรีย #ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ #ค่ากรด-#ด่างและค่าความกระด้างของน้ำ #อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!