หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยชุมชนตระหนักรู้และจัดการทรัพยากรทางทะเลในจังหวัดเพชรบุรีอย่างสมดุล

25 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 - 13.00 น. นายอนุชา ลีอร่าม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม เข้าร่วมประชุม "#ชุมชนตระหนักรู้และจัดการทรัพยากรทางทะเลในจังหวัดเพชรบุรีอย่างสมดุล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดปัญหาการกระทำประมงผิดกฎหมาย ลดความขัดเเย้งของประชาชนจากการแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กระตุ้นให้เกิดกการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรจากทะเล และเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหลม ชั้น 3
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!