หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยโครงการกวาดบ้าน ทำความสะอาดเมือง (Big Cleanning Day) บริเวณถนนนาคธวัช หมู่ที่ 2

25 กุมภาพันธ์ 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจ้างเทศบาล ร่วมโครงการกวาดบ้าน ทำความสะอาดเมือง (Big Cleanning Day) บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ณ บริเวณถนนนาคธวัช หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!