หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย(กิจกรรม 5 ส) วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564

2 มีนาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

(กิจกรรม 5 ส) วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 นายมานะ ภุมรา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม พร้อมด้วย นายอนุชา ลีอร่าม รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม หัวหน้าส่วนราชการ
และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม ร่วมกิจกรรม 5 ส เก็บ กวาด ขยะ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลมให้ดูสวยงาม และเพื่อความสมัครสมานสามัคคีของทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม #บ้านแหลมมหานคร ☘☘☘
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!