หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยประชุมคณะทำงานการติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 เมษายน 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการติดตามการดำเนินงานตามคู่มือมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านแหลม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหลม ชั้น 2 เวลา 09.30 น.

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!