หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยเทศบาลตำบลบ้านแหลมเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว (8-10-64)

8 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

#เทศบาลตำบลบ้านแหลมเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายวัน เมฆอัคคี นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม มอบให้นายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่กักตัวอยู่ในบ้านพักอาศัย จำนวน 2 ครัวเรือน โดยนายมานะ ภุมรา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแหลมได้พูดคุยให้กำลังใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว และให้ทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด #อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #เพื่อบ้านแหลม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!