หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

                                      เทศบาลตำบลบ้านแหลมขอความร่วมมือประชาชน  ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล ภายใน 30 พฤศจิกายน 2564 ผ่าน QR CODE และสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ www.phetchaburilocal.go.th

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!