หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564

8 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

สภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ตามสำเนาที่ส่งมาพร้อมนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง