หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 12
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจัดทำแผ่นพับสี A๔ ประชาสัมพันธ์การป้องกันตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ตามโครงการป้องกันก่อนวัยอันควร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2564
เช่าเต็นท์ติดตั้งบริเวณหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑฺ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๑๗๓๗ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2564
ซื้อวัสดุดนตรีของโรงเรียนเทศบาลวัดลักษณาราม (สมุทรราษฎร์วิทยาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2564
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๑๔๔๓ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2564
จ้างบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล (พร้อมติดตั้ง) ตามโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุการเกษตรต้นไม้ กระถางเคลือบ มะพร้าวสับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กุมภาพันธ์ 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร วงบ่อซีเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร (มีก้นบ่อ) จำนวน ๔ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กุมภาพันธ์ 2564