หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 213
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสทางสังคมและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ เช่น ไวรัสโคโรนา (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 ตุลาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก21 ตุลาคม 2564
รถพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ทำจากเหล็ก 6 หุน ล้อตุ๊กๆ ด้านในกว้าง 65 ซม. จำนวน 1 คัน16 ตุลาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่องของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ตุลาคม 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยข้างศาลเจ้ากวนอู หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บริเวณตรงข้ามโรงเรียนวัดต้นสน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยแยกจากซอยเทศบาล 5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2564
จ้างโครงการจัดทำโครงเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 กันยายน 2564