ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการเเบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

                          ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี   เรื่องการรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการเเบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี   เชิญชวนประชาชนคนอำเภอบ้านแหลม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้ตั้งแต่ 31 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2563  รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง