กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดวันนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหลม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง