หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวถนน ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยคานเรือโกหน่าย หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแหลม

3 กรกฎาคม 2560
 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างเเละพัสดุ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง