ประกาศ กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.และเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตั้งแต่หน้าร้่นศรืโอสถ-สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแหลม

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง