หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่เมือง รุ่งเรืองประมงพื้นบ้าน ตำนานแม่นกเอี้ยงเจ้าตากสิน ผืนดินติดทะเลโคลนอ่าวไทยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งการเรื่องสถานศึกษาองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น

29 มกราคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

#กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น #สั่งการเรื่องสถานศึกษาองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น ดังนี้
1. ให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคระบาด
2. ให้ดำเนินการตามแนวทางของกระทรวงสาสุขและมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด
3. ให้นายกองค์กรปกครองส่นท้องถิ่น ติดตามประกาศของสคบ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!